Environmentální výchova

Projekt „Pěšky do školy“

V letošním školním roce se již po sedmé koná projekt s názvem „Pěšky do školy“. My jsme se letos zapojili poprvé. Od pondělí 18. 9. do pátku 22. 9. 2023 jsme si vyzkoušeli, jaké to je chodit do školy po svých.
Průběh projektu ve škole (Celý článek)
Fotogalerie projektu

Den stromů

Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné, liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V České republice připadá Den stromů na 20. října.
Celý článek

Den Země

Každoročně slavíme v liteňské škole Den Země.  Jedná se o školní projekt, ve kterém každá třída má svůj program, chodíme na vycházky, jezdíme na výlety s enviromentálním zaměřením, navštěvujeme zoologické zahrady, účastníme se pořadů ekologických center. O svém programu, průběhu, našich zážitcích i zkušenostech pak informujeme na stránkách školy nebo v místním tisku.

Od školního roku 2010-2011 jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“. Garantem na naší škole je paní učitelka Lenka Říhová.
Jedná se o dlouhodobý školní projekt. Cílem je prohloubit znalost žáků oblasti třídění a recyklace odpadů.

Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz
Naše škola se zapojuje do projektu sběrem použitých baterií.

Použité baterie patří do zelené kartonové krabice. V hlavní budově najdeme sběrné nádoby v přízemí, v prostoru před kanceláří pana školníka. I v nové budově bude nachystána zelená kartonová krabice hned u vstupu do školy.  Děkujeme, že s námi pomáháte uklidit svět.

Sběr papíru

Stejně jako v minulých letech vyhlašujeme i pro tento školní rok celoškolní soutěž ve sběru papíru. Sbíráme v měsíci březen 2024. Papír odevzdávejte panu školníkovi během dopoledne v hlavní budově školy (Sady Sv. Čecha 44). Domluvit se lze i telefonicky (311 681 220). 
Jaký papír sbíráme? Noviny, časopisy, letáky, kartony, knihy bez pevného obalu. Děkujeme, že podpoříte dobrou věc.