Environmentální výchova

Den stromů

Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné, liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V České republice připadá Den stromů na 20. října.
Celý článek

Den Země

Každoročně slavíme v liteňské škole Den Země.  Jedná se o školní projekt, ve kterém každá třída má svůj program, chodíme na vycházky, jezdíme na výlety s enviromentálním zaměřením, navštěvujeme zoologické zahrady, účastníme se pořadů ekologických center. O svém programu, průběhu, našich zážitcích i zkušenostech pak informujeme na stránkách školy nebo v místním tisku.

Květinový EKOden

Akce probíhá tradičně ve spolupráci Domečku Hořovice a ZŠ F. J. Řezáče Liteň v měsíci červnu.
Květinový EKOden – červen 2019

Projektový den „Včela“

Ve středu 22. května 2019 vyvrcholily aktivity zaměřené na tematiku včelařství. Nejenže 20. května slavíme Světový den včel, ale také na podzim oslaví liteňský včelařský spolek 100 let své existence. Již několik týdnů se žáci se svými vyučujícími této tematice věnují, tvoří, malují, vyrábějí a na chodbách naší školy si můžeme prohlédnout výsledky jejich práce. Naše úsilí bylo završeno v rámci projektového dne věnovaného včelám. Přivítali jsme v naší škole hosty z řad včelařského spolku a také nás navštívily včely i se svojí královnou. V jednotlivých třídách probíhaly zajímavé aktivity – projekce filmů, interaktivní přednáška, praktické ukázky, tvořivá dílna. Nechybělo občerstvení, které připravili žáci sedmé třídy. Den se vydařil. Děkujeme všem, kdo nás podpořili. Jsme rádi, že s námi spolupracují různá liteňská sdružení a spolky. Zvláštní poděkování patří panu učiteli Vlastimilu Tarabovi, který byl koordinátorem celé akce.

Recyklohraní

Od školního roku 2010-2011 jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“. Garantem na naší škole je paní učitelka Lenka Říhová.
Jedná se o dlouhodobý školní projekt. Cílem je prohloubit znalost žáků oblasti třídění a recyklace odpadů.

Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz
Naše škola se zapojuje do projektu sběrem použitých baterií.

Použité baterie patří do zelené kartonové krabice. V hlavní budově najdeme sběrné nádoby v přízemí, v prostoru před kanceláří pana školníka. I v nové budově bude nachystána zelená kartonová krabice hned u vstupu do školy.  Děkujeme, že s námi pomáháte uklidit svět.

Sběr papíru