Recyklohraní

logo_recyklohrani_120Od školního roku 2010-2011 jsme zapojeni do projektu „Recyklohraní“. Garantem na naší škole je paní učitelka Lenka Říhová.
Jedná se o dlouhodobý školní projekt. Cílem je prohloubit znalost žáků oblasti třídění a recyklace odpadů. 

Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz
Naše škola se zapojuje do projektu sběrem použitých baterií.