Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy

2019/2020
Naše škola i v letošním roce získala certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus, z.ú. Jedná se o neziskovou organizaci, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.
Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.
Pro tuto sbírku naše škola letos utržila 3 328,- Kč. Certifikát

2018/2019
Naše škola získala certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus.
Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.