Výuka

Odkazy na zajímavé výukové zdroje:

Státní přijímací zkoušky – testy  z matematiky a českého jazyka pro osmiletá gymnázia (5. třída ZŠ), pro šestiletá gymnázia (7. třída ZŠ) a čtyřletá gymnázia (9. třída ZŠ)

Multimediální interaktivní učebnice MIUč+

Škola s nadhledem – zábavné online procvičování od základní po střední – nakladatelství Fraus

https://www.vcelka.cz/ – zábavné procvičování čtení, angličtina – instrukce k registraci

Online cvičení z českého jazyka a matematiky

Umíme to (online procvičování školního učiva – Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika, Programování, Zeměpis, Biologie, Chemie)

Školákov (procvičování školního učiva – Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Angličtina pro 1. – 4. ročník)

Matematika:
https://www.matika.in/cs/ (Úlohy z matematiky pro 1. – 9. ročník)
http://www.matyskova-matematika.cz/ (Výuka matematiky pro 1. – 5. ročník – výuková videa)
http://matematika.hrou.cz/ – příklady z  matematiky pro 1. – 7. třídu

Český jazyk:
https://www.gramar.in/cs/ – úlohy z češtiny pro 1. – 6. ročník
http://cestina.hrou.cz/ – úlohy k procvičování gramatiky
https://www.pravopiscesky.cz/ – Pravopis český snadno a hezky (pravidla českého pravopisu, gramatika, sloh, diktáty, básnicky, hádanky …)

Vlastivěda, Zeměpis:
Vzdělávací hry Toporopa: Zeměpis Evropy

Seterra – soutěžní vzdělávací hra (Učte se o zemích, hlavních městech, oceánech, vlajkách a městech v Africe, Evropě, Jižní Americe, Severní Americe, Asii a Austrálii pomocí cvičení s obrysy map)

Vlastivěda, Dějepis:
Dějiny udatného českého národa (kreslený seriál pro děti o české historii)

Byl jednou jeden člověk (naučný kreslený seriál o významných událostech z historie lidstva až do současnosti)

Přírodověda, Přírodopis:
Byl jednou jeden život (francouzská animovaná pohádka o funkcích jednotlivých částí lidského těla)

Anglický jazyk:
Jazyky-online.info – výuka 8 světových jazyků (Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Ruština, Čeština, Čínština, Japonština) online pro děti a žáky zdarma
Let’s Explore (1. – 4. ročník)
Project Fourth Edition – level 1 – 5 (5. – 9. ročník)
Project Fourth Edition – level 1 (5. ročník)
Project Fourth Edition – level 2 (6. ročník)
Help for English
Anglické písničky pro děti (sbírka dětských animovaných písniček)

Informatika:
Studio Code.org (základy programování a algoritmizace)
Run Marco! (blokové programování – 1. stupeň ZŠ)
Lightbot (základy programování, 60 levelů, 20 výzev, přemýšlení v 3D)
CodeMonkey
Bobřík informatiky (informatická soutěž pro žáky, archiv testů)

Různé:
https://www.zlatka.in/cs/ (finanční gramotnost)
Dopravní výchova
Tonda Obal – dětské stránky o třídění odpadu
Databáze online pohádek a večerníčků pro děti
Tělocvik.online – Tělocvik online aneb cvičíme v karanténě – YouTube kanál 
https://deti.vls.cz/ – Vojenské lesy a statky dětem – stránky o Lesní pedagogice

ČT edu – přes 3 000 videí pro 23 předmětů

(UčíTelka – když děti učí telka) – vyučování prostřednictvím televizní obrazovky pro žáky 1. stupně
Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně ZŠ na programu ČT2 vyučování v rozsahu 30 minut a to v tomto týdenním rozvrhu:
Pondělí – Český jazyk +pohybová aktivita
Úterý – Matematika + pohybová aktivita
Středa – Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
Čtvrtek – Český jazyk + pohybová aktivita
Pátek – Matematika + pohybová aktivita

Odpoledka – vzdělávací pořady pro žáky 2. stupně
Škola doma – příprava na přijímací zkoušky na SŠ – 9. třída (matematika, český jazyk)
Nenudím se doma – pohádky, hry, další aktivity, soutěže

Rádio Junior vysílá každý všední den od 10 hodin vzdělávací pořad „Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni“. Pořad je určen žákům prvního stupně (zajímavosti z učiva českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy, povinná četba)
Odkaz na „Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni“
Český rozhlas – tisková zpráva