Den Země

Každoročně slavíme v liteňské škole Den Země.  Jedná se o školní projekt, ve kterém každá třída má svůj program, chodíme na vycházky, jezdíme na výlety s enviromentálním zaměřením, navštěvujeme zoologické zahrady, účastníme se pořadů ekologických center. O svém programu, průběhu, našich zážitcích i zkušenostech pak informujeme na stránkách školy nebo v místním tisku.

Projektový den: Oslava Mezinárodního Dne Země
školní rok 2018/2019 – Voda
školní rok 2017/2018
školní rok 2016/2017