Čipy ve školní jídelně

Od 1. 3. 2019 se budou v naší jídelně používat ČIPY.
Cena ČIPU je 130,- Kč ( platba hotově )
Během měsíce února je nutno čip zakoupit v kanceláři ŠJ.
Čip je majetkem žáka a používá ho celou školní docházku.
Po ukončení stravování se čipy nevykupují zpět.
Při ztrátě čipu je nutno nahlásit ztrátu a zakoupit čip nový.
Žák je povinen ČIP nosit denně, slouží ke kontrole jeho stravování.
Žák musí mít stravné uhrazeno předem.
Rodiče si mohou přes aplikaci strava.cz zkontrolovat, zda byl na obědě.
NENÍ MOŽNÉ DOCHÁZET NA STRAVU BEZ ČIPU !!!!!
ČIP JE MOŽNO VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ POUŽÍT I PO ODCHODU NA JINOU ŠKOLU.

ČIP NESLOUŽÍ K ODHLÁŠKÁM STRAVY.
ČIP SLOUŽÍ KE KONTROLE STRAVY. Pro nás, zda je žák přihlášen na daný den a zda má zaplaceno. A pro Vás, zda bylo dítě na obědě. Kontrolovat můžete přes aplikaci strava.cz – ikona VÝDEJ .
POKUD JE ŽÁK NEMOCNÝ NEBO NEJDE DO ŠKOLY, RODIČ JE POVINEN DÍTĚ ODHLÁSIT.
ODHLAŠUJE SE STÁLE STEJNÝM ZPŮSOBEM. Pomocí aplikace strava.cz, nebo telefonicky.
Jestliže žák čip zapomene, nahlásí vedoucí nebo kuchařce a samozřejmě jídlo dostane!