Sport

Naši žáci se pravidelně zúčastňují turnajů ve florbalu, fotbalu (McDonald Cup, Coca-Cola Cup), vybíjené, soutěže atletické všestrannosti, přespolního běhu, dopravní soutěže, expedice Karakoram v Lanovém centru Proud apod.
Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova ve druhém a třetím ročníku probíhá výuka plavání.


Ve čtvrtém a pátém ročníku žáci absolvují dopravní výchovu. Nejdříve je na podzim čeká v rámci vyučování dopolední teoretická část, na který navazuje v jarních měsících praktické procvičení na dopravním hřišti v Berouně. Úspěšní absolventi získají průkaz cyklisty.