Ovoce, zelenina a mléko do škol

Již několik let se naše škola účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU „Ovoce,  zelenina a mléko do škol“.
Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. 
Produkty jsou žákům 1. – 9. ročníku dodávány zdarma firmou Bovys s.r.o. – letos to bude každé liché úterý.

Náhradní závoz za státní svátek 28. září: čtvrtek 9. září

První standardní dodávka ovoce, zeleniny nebo mléka: v úterý 14. září

Více o programech projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol získáte na webových stránkách projektu: