Školní družina

Vedoucí vychovatelka ŠD – Simona Štěpánová
telefon: 731 585 913
e-mail: stepanova@zsliten.cz 

Vychovatelé ŠD: Romana Hendrichová, Martina Eisová

Učebny školní družiny se nachází v nové budově základní školy
(adresa: Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň).

Družinové okénko

Informace o školní družině pro školní rok 2023/2024

MIMOŘÁDNÉ ODCHODY JE NUTNÉ HLÁSIT PŘEDEM (viz. Omluvný list ŠD NEBO OPRAVDU VÝJIMEČNĚ PROSTŘEDNICTVÍM SMS DO 11.15 h. NA TELEFONNÍ ČÍSLO 731 585 913)

Činnosti v družině
Celoroční plán práce ŠD

ŠVP – školní družina ZŠ F. J. Řezáče Liteň (září 2023)
Řád školní družiny ZŠ F. J. Řezáče Liteň (září 2023)

Provoz:
ranní 6.30 – 7.25 h (v obou budovách školy)
odpolední 11.20 – 17.00 h (pouze v nové budově školy)

Možnosti odchodu:
11.20 – 13.00 h (kdykoliv)
13.00 – 14.30 h (v tomto časovém intervalu dítě není možné vyzvednout z důvodu vzdálení se od školy)
14.30 – 17.00 h (kdykoliv)

Doporučené vybavení:
• sportovní oblečení označené jménem (na venkovní činnosti) uložené v podepsaném uzavíratelném sáčku a vhodná sportovní obuv na ven.
• odpolední svačina a pití

Možnosti platby (200,- Kč měsíc/žák):
• pololetně 800,- Kč (září – prosinec), 1200,- Kč (leden – červen)
• jednorázově 2000,- Kč (září – červen)

Peněžité částky zasílat na účet 0364849339/0800.
Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Novák, 3. A, ŠD)
Mimořádně možnost platby hotově u p. Šimkové.