Školní družina

Oznámení
Od pondělí 17. května přechází družina na běžný režim, ruší se povinnost homogenních oddělení. Odchody dětí se budou řídit tím, co mají zapsané v zápisovém lístku. Pokud budou děti odcházet jinak, než mají uvedeno v zápisovém lístku, je nutné, aby děti v pondělí přinesly lísteček s touto změnou. (Simona Štěpánová, vedoucí ŠD)

Školní družina informace pro školní rok 2020/2021

MIMOŘÁDNÉ ODCHODY JE NUTNÉ HLÁSIT PŘEDEM (viz. Omluvný list ŠD NEBO OPRAVDU VÝJIMEČNĚ PROSTŘEDNICTVÍM SMS NA TEL. ČÍSLO 731 585 913)

Činnosti v družině

V rámci školní družiny nebudou prozatím žádné kroužky, pokud to situace dovolí, kroužky se otevřou během školního roku. Budete včas informováni prostřednictvím webových školních stránek.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání „Školní družina“
Řád školní družiny

Zaměstnanci:
Vedoucí školní družiny: Simona Štěpánová
Vychovatelé: Romana Hendrichová, Martina Eisová, Lilya Yuzyeyeva

Provoz:
ranní 6.30 – 7.25 h
odpolední 11.20 – 17.00 h

Možnosti odchodu:
11.20 – 13.00 h (kdykoliv)
13.00 – 14.30 h (v tomto časovém intervalu dítě není možné vyzvednout z důvodu vzdálení se od školy)
14.30 – 17.00 h (kdykoliv)

Doporučené vybavení:
• sportovní oblečení označené jménem (na venkovní činnosti) uložené v podepsaném uzavíratelném sáčku a vhodná sportovní obuv na ven.
• odpolední svačina a pití

Možnosti platby (100,- Kč měsíc/žák):
• pololetně 400,- Kč (září – prosinec), 600,- Kč (leden – červen)
• jednorázově 1000,- Kč (září – červen)

Peněžité částky zasílat na účet 0364849339/0800.
Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno dítěte, třídu, ŠD (např. Jan Novák, 3. A, ŠD)
Mimořádně možnost platby hotově u p. Mandové.