Školní vzdělávací program

ŠVP ZV Základní školy Františka Josefa Řezáče Liteň – úvodní část

Celé znění školního vzdělávacího programu je k dispozici v přední části ředitelny školy
(1. patro)