Projektový den „Včela“

Ve středu 22. května 2019 vyvrcholily aktivity zaměřené na tematiku včelařství. Nejenže 20. května slavíme Světový den včel, ale také na podzim oslaví liteňský včelařský spolek 100 let své existence. Již několik týdnů se žáci se svými vyučujícími této tematice věnují, tvoří, malují, vyrábějí a na chodbách naší školy si můžeme prohlédnout výsledky jejich práce. Naše úsilí bylo završeno v rámci projektového dne věnovaného včelám. Přivítali jsme v naší škole hosty z řad včelařského spolku a také nás navštívily včely i se svojí královnou. V jednotlivých třídách probíhaly zajímavé aktivity – projekce filmů, interaktivní přednáška, praktické ukázky, tvořivá dílna. Nechybělo občerstvení, které připravili žáci sedmé třídy. Den se vydařil. Děkujeme všem, kdo nás podpořili. Jsme rádi, že s námi spolupracují různá liteňská sdružení a spolky. Zvláštní poděkování patří panu učiteli Vlastimilu Tarabovi, který byl koordinátorem celé akce.