Květinový EKOden

Ve středu 19. června 2019 se v Litni opět konal Květinový den, který probíhá tradičně ve spolupráci Domečku Hořovice a ZŠ F. J. Řezáče Liteň.
Během první vyučovací hodiny jsme se ve třídách věnovali chování člověka za mimořádných událostí. Výuka byla přerušena vyhlášením cvičného poplachu, po němž následovala evakuace všech žáků a zaměstnanců školy. Poté proběhla kontrola přítomných, paní ředitelka oznámila celkový čas potřebný k uskutečnění evakuace, zvládli jsme to za méně než 3 minuty. 
Program Květinového dne byl odstartován interaktivním divadelním představením deváté třídy, připravili si pohádku s ekologickou tematikou. Následovala cesta Litní s několika zastaveními, u kterých jsme si zopakovali zásady správného třídění odpadu. Poté nás již čekalo mnoho zajímavých atrakcí v zámeckém parku. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkoušeli správné třídění odpadu, seznámili se s geologickými zajímavostmi kraje, zaujala je přadlena s kolovrátkem, která jim pověděla mnoho zajímavostí o vlně získávané z různých zvířat. Velký zájem vzbudili kejklíři, děti si vyzkoušely svoji obratnost a zručnost. Fronty se tvořily před šikovnými děvčaty z deváté třídy, které malovaly obrázky na tělo.  Na jednotlivých stanovištích pomáhali žáci deváté třídy s třídní učitelkou. Děkujeme všem, moc jsme si užili. Také počasí nám přálo. Velké poděkování za organizaci patří Evě Knopové z Domečku Hořovice a majitelům zámku za vstřícnost.
(Fotogalerie)