Budovy a učebny

Budova 1  – učebny (stará budova) – sady Sv. Čecha 44, 267 27 Liteň

Číslo Popis Umístění
2 kmenová učebna 5. tř přízemí
3 kmenová učebna 7.B přízemí
4 kmenová učebna 9. tř. (Př)  1. patro
5 kmenová učebna 8. B  1. patro
6 kmenová učebna 8.A 1. patro
7 kmenová učebna 4. A tř.  1. patro
8 sborovna 1. patro – přístavba
9 kuchyňka  1. patro – přístavba
10 školní psycholog mezipatro – přístavba
11 kmenová učebna 6. tř. (F)  2. patro
12 kmenová učebna 4. B (Č)  2. patro
13 učebna PC 2. patro
14 kmenová učebna 7. A (Hv) 2. patro
TV tělocvična  přízemí – přístavba

Budova 2 – učebny (bývalý areál „učňovky“) – Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň

Číslo Popis Umístění
  kmenová učebna 1.A  
  kmenová učebna 1.B  
  kmenová učebna 2. A  
  kmenová učebna 2. B  
  kmenová učebna 3. A  
  kmenová učebna 3. B  
  školní družina 1  
  školní družina 2  
  školní družina 3  
  tělocvična 2  
  tělocvična 3