Budovy a učebny

Budova 1  – učebny (stará budova) – sady Sv. Čecha 44, 267 27 Liteň

Číslo Popis Umístění
2 kmenová učebna 4. tř přízemí
3 kmenová učebna 6.B přízemí
4 kmenová učebna 8. tř. (Př)  1. patro
5 kmenová učebna 7. B  1. patro
6 kmenová učebna 7.A 1. patro
7 kmenová učebna 5. tř.  1. patro
8 sborovna 1. patro – přístavba
9 kuchyňka  1. patro – přístavba
10 školní psycholog mezipatro – přístavba
11 kmenová učebna 9. A (F)  2. patro
12 kmenová učebna 9. B (Č)  2. patro
13 učebna PC 2. patro
14 kmenová učebna 6. A (Hv) 2. patro
TV tělocvična  přízemí – přístavba

Budova 2 – učebny (bývalý areál „učňovky“) – Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň

Číslo Popis Umístění
  kmenová učebna 2.A 1. patro
  kmenová učebna 2.B 1. patro
  školní družina 1  1. patro
  kmenová učebna 1. A  2. patro
  kmenová učebna 1. B 2. patro
  kmenová učebna 3. tř  2. patro
  školní družina 2 3. patro
  školní družina 3  3. patro
  tělocvična 2  
  tělocvična 3