Učebny

Učebny školy

Číslo Popis Umístění
2 kmenová učebna 2. tř. přízemí
3 kmenová učebna 1.A přízemí
4 kmenová učebna 6.tř. (Př)  1. patro
5 kmenová učebna 4.A  1. patro
6 kmenová učebna 5.A 1. patro
7 kmenová učebna 3. tř.  1. patro
8 kmenová učebna 1.B 1. patro – přístavba
9 kmenová učebna 5.B (kuchyňka)  1. patro – přístavba
10 kmenová učebna 4.B mezipatro – přístavba
11 kmenová učebna 7.A (F)  2. patro
12 kmenová učebna 7.B (Č)  2. patro
13 kmenová učebna 9.tř (Pc) 2. patro
14 kmenová učebna 8.tř (Hv) 2. patro
15 jazyková učebna 2. patro 
TV tělocvična  přízemí – přístavba