Informace o projektu

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR v roce 2013. Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.
Naše škola se připojila ve školním roce 2015/2016, ve středočeském kraji se projektu zúčastní 15 škol. Garantem na naší škole je Ing. Jiří Havelka.
Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu.