Organizace školního roku

První a druhé pololetí  
Výuka v I. pololetí od 1. září 2021 (středa)
do 31. ledna 2022 (pondělí)
Výuka v II. pololetí od 1. února 2022 (úterý)
do 30. června 2022 (čtvrtek)
Prázdniny a státní svátky, ředitelské volno  
   
Ředitelské volno 27. září 2021 (pondělí)
Den české státnosti (státní svátek) 28. září 2021 (úterý)
Podzimní prázdniny 27. října 2021 (středa)
28. října 2021- státní svátek
29. října 2021 (pátek)
Ředitelské volno 15. a 16. listopadu 2021 (pondělí a úterý)
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17. listopadu 2021 (středa)
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 (čtvrtek) –
2. ledna 2022 (neděle)
(výuka začíná v pondělí 3. ledna 2022)
Jednodenní pololetní prázdniny 4. února 2022 (pátek)
Jarní prázdniny 28. února 2022 (pondělí) –
6. března 2022 (neděle)
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022 (čtvrtek)
15. dubna 2022 (pátek) – státní svátek
18. dubna 2022 (pondělí) – státní svátek
Hlavní prázdniny 1. července 2022 (pátek) –
31. srpna 2022 (středa)
 Pedagogické rady 26. srpna 2021
15. listopadu 2021
13. ledna 2022
12. dubna 2022
16. června 2022
 Třídní schůzky 18. listopadu 2021 v 16.00 h 
21. dubna 2022 v 16.00 h
 Žákovský parlament 1x měsíčně nebo dle potřeby
 Akce  
Mezinárodní den úsměvu 5. října 2021
Den stromů 20. října 2021
Adventní dílničky ve škole prosinec 2021
Celoškolní projekt „Vánoce našich babiček“ 21. prosince – 22. prosince 2021 – po dobu vyučování ve třídách + 22. prosince 2021 besídky ve třídách
Plavání  únor 2022
Bruslení  
Noc s Andersenem březen 2022
Den otevřených dveří  30. března 2022 po dobu vyučování 
Mezinárodní den dětské knihy  2. dubna 2022
Hoblinková dílnička duben 2022 (1. stupeň ZŠ)
Zápis do 1. ročníku 7. dubna 2022 (13.30 – 18.00 h)
Den Země „Třídění a recyklace odpadu (kam s ním)“ – společné třídní dílo z odpadu 22. dubna 2022
Den Slunce 3. května 2022
Den matek 8. května 2022
Branný den červen 2022
Školní výlety a exkurze dle aktuální situace
Zahradní absolventská slavnost (Loučení „deváťáků“) 28. června 2022