Organizace školního roku

 

První a druhé pololetí  
Výuka v I. pololetí od 1. září 2020 (úterý)
do 28. ledna 2021 (čtvrtek)
Výuka v II. pololetí od 1. února 2021 (pondělí)
do 30. června 2021 (středa)
Prázdniny a státní svátky, ředitelské volno  
   
Podzimní prázdniny 28. října (středa) – státní svátek
29. října (čtvrtek)
30. října 2020 (pátek) 
Vánoční prázdniny 23. prosince 2020 (středa) –
3. ledna 2021 (neděle)
(výuka začíná v pondělí 4. ledna 2021)
Jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2021 (pátek)
Jarní prázdniny 15. února 2021 (pondělí) – 
21. února 2021 (neděle)
Velikonoční prázdniny 1. dubna 2021 (čtvrtek)
2. dubna 2021 (pátek) – státní svátek
5. dubna 2021 (pondělí) – státní svátek 
Hlavní prázdniny 1. července 2021 (čtvrtek) – 
31. srpna 2021 (úterý)
 Pedagogické rady  27. 8. 2020
19. 11. 2020
14. 1. 2021
15. 4. 2021
17. 6. 2021
 Třídní schůzky  26. 11. 2020 v 16.00 hod.
22. 4. 2021 v 16.00 hod.
 Akce  
Sběr papíru dočasně pozastaveno
Žákovský parlament 1x měsíčně nebo dle potřeby
Mezinárodní den úsměvu 5. 10. 2020
Den stromů 20. 10. 2020
Adventní dílničky ve škole zrušeno
Celoškolní projekt: „Vánoce našich babiček“ 21. 12. – 22. 12 – pouze po dobu vyučování ve třídách
Lyžařský kurz zrušeno
Bruslení leden 2021
Plavání únor 2021
Noc s Andersenem ???
Den otevřených dveří 18. 3. 2021 po dobu vyučování
(dle aktuální situace)
Mezinárodní den dětské knihy 2. 4. 2021
Zápis do prvních ročníků 20. 4. 2021 (13.30 – 18.00 hod.)
Den Země: „Třídění a recyklace odpadu (kam s ním)“  19. 4. – 23. 4. 2021 – společné třídní dílo z odpadu
Den matek 9. 5. 2021
Den slunce 16. 5. 2021
Branný den květen 2021
Školní výlety a exkurze zrušeny (jaro 2021 ???)
Zahradní absolventská slavnost (Loučení „deváťáků“) 29. 6. 2021