Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

 

První a druhé pololetí školního roku 2023/2024  
Výuka v I. pololetí od 4. září 2023 (pondělí)
do 31. ledna 2024 (středa)
Výuka v II. pololetí od 1. února 2024 (čtvrtek)
do 28. června 2024 (pátek)
Prázdniny a státní svátky, ředitelské volno  
Den české státnosti (státní svátek) 28. září 2023 (čtvrtek)
Ředitelské volno 29. září 2023 (pátek)
Podzimní prázdniny 26. října 2023 (čtvrtek)
27. října 2023 (pátek)
28. října 2023 – státní svátek (sobota)
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17. listopadu 2023 (pátek)
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 (sobota) –
2. ledna 2024 (úterý)
(výuka začíná ve středu 3. ledna 2024)
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2024 (pátek)
Jarní prázdniny 11. března 2024 (pondělí) –
17. března 2024 (neděle)
Velikonoční prázdniny 28. března 2024 (čtvrtek)
29. března 2024 (pátek) – státní svátek
1. dubna 2024 (pondělí) – státní svátek
Státní svátky 1. května 2024 (středa) – Svátek práce
8. května 2024 (středa) – Den vítězství
Hlavní prázdniny 29. června 2024 (sobota) –
1. září 2024 (neděle)
 Pedagogické rady 28. srpna 2023
23. listopadu 2023
18. ledna 2024
18. dubna 2024
18. června 2024
 Třídní schůzky 30. listopadu 2023 v 16.00 h
25. dubna 2024 v 16.00 h
 Žákovský parlament 1x měsíčně nebo dle potřeby
 Akce  
Celoroční projekt „Naše Liteň“  
Škola, kam se chodí pěšky 18. – 22. září 2023
Mezinárodní den úsměvů 5. října 2023
Den stromů 20. října 2023
Adventní dílničky ve škole 18. prosince 2023 – Vánoční čaj s rodiči – na zahradě za školou
Celoškolní projekt „Vánoce našich babiček“ 18. – 22. prosince 2023 pouze po dobu vyučování ve třídách
Hoblinková dílna – 1. stupeň 19. – 20. prosince 2023
Vánoční besídky ve třídách 22. prosince 2023
Vánoční trhy na zámku  
Lyžařský kurz 10. – 17. února 2024 (Rakousko)
Plavání únor 2024
Bruslení  
Sběr papíru březen 2024
Noc s Andersenem 22. března 2024
Mezinárodní den dětské knihy 2. dubna 2024
Den Země téma „Třídění a recyklace odpadu (kam s ním)“ 22. dubna 2024
Den Slunce 3. května 2024
Den matek 12. května 2024
Branný den červen 2024
Školní výlety a exkurze, projektový týden 19. – 21. června 2026
Zahradní absolventská slavnost (Loučení „deváťáků“) 26. června 2024