Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

První a druhé pololetí  
Výuka v I. pololetí od 1. září 2022 (čtvrtek)
do 31. ledna 2023 (úterý)
Výuka v II. pololetí od 1. února 2023 (středa)
do 30. června 2023 (pátek)
Prázdniny a státní svátky, ředitelské volno  
Den české státnosti (státní svátek) 28. září 2022 (středa)
Podzimní prázdniny 26. října 2022 (středa)
27. října 2022 (čtvrtek)
28. října 2022 – státní svátek (pátek)
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17. listopadu 2022 (čtvrtek)
Ředitelské volno 18. listopadu 2022 (pátek)
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 (pátek) –
2. ledna 2023 (pondělí)
(výuka začíná v úterý 3. ledna 2023)
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2023 (pátek)
Jarní prázdniny 6. března 2023 (pondělí) –
12. března 2023 (neděle)
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023 (čtvrtek)
7. dubna 2023 (pátek) – státní svátek
10. dubna 2023 (pondělí) – státní svátek
Státní svátky 1. května 2023 (pondělí) – Svátek práce
8. května 2023 (pondělí) – Den vítězství
Hlavní prázdniny 1. července 2023 (sobota) –
3. září 2023(neděle)
 Pedagogické rady 29. 8. 2022
10. 11. 2022
12. 1. 2023
13. 4. 2023
15. 6. 2023
 Třídní schůzky 15. 11. 2022 v 16.00 h
20. 4. 2023 v 16.00 h
 Žákovský parlament 1x měsíčně nebo dle potřeby
 Akce  
Mezinárodní den úsměvu 5. 10. 2022
Den stromů 20. 10. 2022
Adventní dílničky ve škole prosinec 2022
Vánoce našich babiček (celoškolní projekt) 19. – 21. 12. 2022 (po dobu vyučování ve třídách)
Hoblinková dílna (1. stupeň) 19. – 20. 12. 2022
Vánoční třídní besídky 22. 12. 2022
Lyžařský kurz leden 2023
Plavání únor 2023
Bruslení  
Sběr papíru březen 2023
Noc s Andersenem  
Den otevřených dveří 29. 3. 2023 (po dobu vyučování)
Mezinárodní den dětské knihy 2. 4. 2023
Zápis do prvního ročníku ZŠ 4. 4. 2023 (13.30 – 18.00 h)
Den Země
téma: Třídění a recyklace odpadu (kam s ním)
22. 4. 2023
Den slunce 3. 5. 2023
Den matek 14. 5. 2023
Branný den červen 2023
Školní výlety, exkurze, projektový týden 12. – 16. 6. 2023
Zahradní absolventská slavnost
Loučení „deváťáků“
28. 6. 2023