Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodička prevence ve školním roce 2019-2020:
Mgr. Hana Havelková
Certifikát o členství v České asociaci školních metodiků prevence

Minimální preventivní program

Kontakty : 739 409 251, havelkova@zsliten.cz

Konzultační hodiny: po dohodě kdykoliv

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 
Přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 1. 3. 2021
(v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020).

Termíny přijímacích zkoušek
Termíny jsou 12. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory.
Pro víceletá gymnázia byly vyhlášeny termíny 14. a 15. 4. 2021.
Ředitel SŠ může dále stanovit konání školní přijímací zkoušky, pro první kolo ve dvou termínech v období 12. – 28. 4. 2021.

 

Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení či chování

Vážení rodiče,
Máte-li jakoukoli pochybnost, či nejasnost, využijte nabízených kontaktů a spojte se se mnou. Ve spolupráci s třídním učitelem se pokusíme nalézt optimální řešení (PLPP, doporučení do PPP apod.) Chci vás informovat o nutných krocích, které souvisejí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem. Po domluvě s třídním učitelem lze vypracovat také plán pedagogické podpory.
Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Můžete chodit do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola. Adresa je: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr-Počaply, tel: 311 637 119, email: ppp.kraluvdvur@cbox.cz.  Můžete také zvolit jiné pracoviště PPP, například Hořovice.
Jak se objednat k vyšetření? Chcete-li se objednat na vyšetření v poradně, zavoláte tam (tel. 311 637 119, mail: kraluvdvur@pppsk.cz) a domluvíte si termín. Měl by být informován třídní učitel, který musí připravit podklady pro poradnu. Škola vypracuje podklady pro integraci dítěte na základě vaší žádosti a zprávy z PPP.
Hana Havelková – výchovná poradkyně

Škola je zapojena do projektu NNTB – “Nenech to být”. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Je podporován MŠMT, na spolupráci se podílí Linka bezpečí. Systém je přístupný všem rodičům i žákům, vše je bezplatné a anonymní.
https://nntb.cz