Zájmové kroužky ZŠ

Název kroužku: Šachový kroužek
Vedoucí: Ing. Jiří Havelka (tel. 731 305 537), přihlášky: havelka@zsliten.cz
Místo konání: ZŠ F. J. Řezáče Liteň (hlavní budova – Sady Sv. Čecha 44, Liteň)
Pro koho: žáci 4. – 9. ročníku
Den a hodina schůzek: pátek 11.30 – 12.15 h
Zahájení: říjen 2023
Info: Kroužek je zaměřený na prohloubení šachových znalostí a dovedností. Cílem je naučit děti pravidlům šachu a získání pozitivního vztahu k této hře.

Název kroužku: Badatelský kroužek
Vedoucí: Mgr. Ema Malá (tel. 776 446 859), přihlášky: mala@zsliten.cz
Místo konání: dílnička ZŠ F. J. Řezáče Liteň (hlavní budova – Sady Sv. Čecha 44) 
Pro koho: žáci 3. a 4. ročníku
Den a hodina schůzek: 6 setkání za pololetí v odpoledních blocích 1x za čtrnáct dní ve čtvrtek od 13.10 do 14.30 h (9. 11, 23. 11, 7. 12., 21. 12., 4. 1., 18. 1.)
Zahájení: 1. schůzka 9. listopadu 2023
Cena: 300,- Kč za pololetí na pomůcky
Zaměření: seznamování s přírodními jevy za pomoci her, kreativních činností a pokusů, pozorování v přírodě.

Název kroužku: IT kroužek
Vedoucí: Mgr. Helena Řezáčová (tel. 724 164 136), přihlášky: rezacova@zsliten.cz
Místo konání: ZŠ Liteň – učebna č. 13 (2. patro)
Den a hodina schůzek: středa 13.15 – 14.30
Zahájení: 1. schůzka 4. října 2023
Pro koho: žáci 4. a 5. ročníku ZŠ
Kapacita: 10 dětí 
Info:
V tomto kroužku objevíme základy algoritmizace a programování v různých prostředích, jako jsou Code.org, Run Marco, Galaxy Codr, RoboMise, Scratch. Nejenže se ponoříme do světa kódování, ale také se zabavíme s řadou robotů a stavebnic, včetně Ozobotu, Bee-Bota, Micro:bitu, Scottie Go! Lego Spike. A jako bonus nahlédneme do světa 3D tisku. Přidejte se k nám a odhalte tajemství technologie hravou formou!