KPŠ

Název: Klub přátel školy při  Základní škole F. J. Řezáče Liteň, z.s.

Adresa: Sady Sv. Čecha 44, 267 27 Liteň

 IČO: 22881620