Školská rada

Volby do školské rady – výsledky
V úterý 20. října proběhlo sčítání hlasů v doplňujících volbách do školské rady z řad zákonných zástupců. 
Se 77%  platných hlasů byla zvolena Mgr. Eva Drbalová.

Složení školské rady pro školní rok 2020-2021 je: 

Ing. Jiří Vodička (za zřizovatele)
Mgr. Hana Havelková (za pedagogické pracovníky školy)
Mgr. Eva Drbalová (za zákonné zástupce)

Zápisy z jednání:

Školní rok 2020/2021
Zápis z 1. jednání Školské rady ze dne 22. 10. 2020 – školní rok 2020/2021

Školní rok 2019/2020
Zápis z 1. jednání Školské rady ze dne 1. 10. 2019 – školní rok 2019/2020
Zápis z 2. jednání Školské rady ze dne  7. 2. 2020 – školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019
Zápis z 1. jednání Školské rady ze dne 5. 12. 2018 – školní rok 2018/2019