Zaměstnanci školy

 Pedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email
Mgr. Iveta Černá (Čer) ředitelka školy cerna@zsliten.cz 
Mgr. Ema Malá (Ma) zástupkyně ředitelky školy  mala@zsliten.cz
Mgr. Dagmar Karlová (Kar) tř. učitelka 1. A karlova@zsliten.cz
Mgr. Dagmar Linková (Lin) tř. učitelka 1. B linkova@zsliten.cz
Nikol Horejcová (Ho) tř. učitelka 2. A horejcova@zsliten.cz
Mgr. Lenka Říhová (Říh) tř. učitelka 2. B rihova@zsliten.cz
Mgr. Ivana Nemeškalová (Nem) tř. učitelka 3. A  nemeskalova@zsliten.cz
Jana Švejdová
(Šv)
tř. učitelka 3. B  svejdova@zsliten.cz
Mgr. Anna Vávrová (Váv) tř. učitelka 4. A vavrova@zsliten.cz
Mgr. Marie Husáková (Há) tř. učitelka 4. B husakovam@zsliten.cz
Mgr. Monika Mazúrová (Maz) tř. učitelka 5. tř. mazurova@zsliten.cz
Ing. Josef Vinš
(Vi)
tř. učitel 6. tř. vins@zsliten.cz
Mgr. Hana Havelková (Hav) tř. učitelka 7. A, vých. poradkyně havelkova@zsliten.cz
Mgr. Šárka Šindelová (Šin) tř. učitelka 7. B sindelova@zsliten.cz
Mgr. Helena Řezáčová (Řez) tř. učitelka 8. A rezacova@zsliten.cz 
Ing. Jiří Havelka
(Hvl)
tř. učitel 8. B havelka@zsliten.cz
Mgr. Jitka Klímová
(Kl)
tř. učitelka 9. tř. klimova@zsliten.cz
Mgr. Lenka Mlsová (Mls) učitelka, metodička prevence, DofE mlsova@zsliten.cz
Mgr. Jana Husáková (Hus) učitelka husakovaj@zsliten.cz
Petr Krutský (Kr) učitel krutsky@zsliten.cz
Lucie Mandová (ManL) učitelka mandova@zsliten.cz
Lilya Yuzyeyeva (Yu) učitelka  yuzyeyeva@zsliten.cz
Lucie Zemanová asistentka 1. A  zemanova@zsliten.cz
Věra Matějková asistentka 4. A  matejkova@zsliten.cz
Sabina Müllerová asistentka 4. B  mullerova@zsliten.cz
Simona Štěpánová vedoucí vychovatelka ŠD  stepanova@zsliten.cz
Romana Hendrichová vychovatelka ŠD  hendrichova@zsliten.cz
Martina Eisová vychovatelka ŠD  eisova@zsliten.cz
     

 Správní zaměstnanci

Jméno Funkce Email
Miloslava Šimková hospodářka školy hospodarka@zsliten.cz
Jan Müller školník  muller@zsliten.cz
Martina Kiváková uklízečka  
Jitka Uhříková uklízečka  
Jana Klimtová uklízečka