Zaměstnanci školy

 Pedagogičtí pracovníci

Jméno Funkce Email
Mgr. Iveta Černá (Čer) ředitelka školy cerna@zsliten.cz
Mgr. Ema Malá (Ma) zástupkyně ředitelky školy  mala@zsliten.cz
Mgr. Dagmar Karlová (Kar) tř. učitelka 1. A karlova@zsliten.cz 
Mgr. Lenka Říhová (Říh) tř. učitelka 1. B rihova@zsliten.cz 
Mgr. Eva Fafelová (Faf) tř. učitelka 2. A  fafelova@zsliten.cz
Mgr. Dagmar Linková (Lin) tř. učitelka 2. B  linkova@zsliten.cz
Mgr. Ivana Nemeškalová (Nem) tř. učitelka 3. tř. nemeskalova@zsliten.cz
Mgr. Anna Vávrová (Váv) tř. učitelka 4. tř.  vavrova@zsliten.cz
Mgr. Jana Husáková (Hus) tř. učitelka 5. A  husakovaj@zsliten.cz
Mgr. Šárka Šindelová (Šin) tř. učitelka 5. B  sindelova@zsliten.cz
Mgr. Helena Řezáčová (Řez) tř. učitelka 6. A  rezacova@zsliten.cz
Ing. Jiří Havelka (Hvl) tř. učitel 6. B  havelka@zsliten.cz
Mgr. Jitka Klímová (Kl) tř. učitelka 7. tř. klimova@zsliten.cz
Mgr. Lenka Mlsová (Mls) tř. učitelka 8. A mlsova@zsliten.cz
Mgr. Marie Husáková (Há) tř. učitelka 8. B  husakovam@zsliten.cz
Mgr. Hana Havelková (Hav) tř. učitelka 9. tř.  havelkova@zsliten.cz
Ing. Josef Vinš (Vi) učitel vins@zsliten.cz
Petr Krutský (Kr) učitel  krutsky@zsliten.cz
Lucie Mandová (Man) učitelka, vychovatelka ŠD  mandova@zsliten.cz
Lilya Yuzyeyeva (Yu) učitelka  yuzyeyeva@zsliten.cz
Simona Štěpánová vedoucí vychovatelka  stepanova@zsliten.cz
Romana Hendrichová vychovatelka ŠD  hendrichova@zsliten.cz
Martina Eisová vychovatelka ŠD  eisova@zsliten.cz
Mgr. Simona Krutská školní psycholog  krutska@zsliten.cz

 Správní zaměstnanci

Jméno Funkce Email
Miloslava Mandová hospodářka školy hospodarka@zsliten.cz
Jaroslav Máša školník masa@zsliten.cz
Jana Klimtová uklízečka  
Jitka Uhříková uklízečka