Mezinárodní spolupráce

Záložka do knihy spojuje školy

Jedná se o mezinárodní česko-slovenský projekt, který byl poprvé vyhlášen v září 2009 v rámci propagace Mezinárodního měsíce školních knihoven. Organizátory jsou Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Obě knihovny se inspirovaly mezinárodní organizací International Association of School Librarianship (IASL). Školy, které se některého z ročníků projektu zúčastnily, již měly možnost navázat kontakty se slovenskými partnery a v této spolupráci mohou nadále pokračovat na základě vlastních aktivit. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Tajuplný svět knižních příběhů (2017) – 8. ročník projektu

Na podzim roku 2017 jsme se poprvé zapojili do projektu a na naši premiéru jsme se moc těšili. Naše škola se zavázala do konce října poslat do partnerské školy v obci Krivany v Prešovském kraji 90 záložek. Žáci měli velmi zajímavý úkol, tvořili záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvárnili téma „Knihy vyprávějí příběhy“, a následně si ji vyměnili se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Úkolu se zhostily děti z obou stupňů a o nápady nebyla nouze. Nakonec se sešlo o mnoho více záložek než potřebných devadesát. Nebylo vůbec jednoduché vybrat, většina výtvorů by nám u našich sousedů ostudu určitě neudělala. Na druhém stupni si žáci pohráli se známými češtinářskými jazykolamy – obzvlášť nás pobavila představa našich slovenských vrstevníků, kteří budou číst …Kmotře Petře, nepřepepřete toho vepře, i když takový pštros s pštrosicí a pštrosáčaty taky není jednoduchý. Jiné třídy to vymyslely pohádkové příběhy, páťáci zase svými záložkami představili krásnou a u nás oblíbenou knihu Pavla Šruta Lichožrouti. Se záložkami poslali do Krivan i knihu, aby se mohli tamní kluci a holky pocvičit v češtině. Samozřejmě nás zajímalo, jaká je asi naše partnerská škola… kolik žáků tam chodí, jaké akce podnikají. Prostřednictvím webových stránek jsme se něco málo dozvěděli, zjistili jsme, že i oni se zajímali o nás.

„Tajuplný svet príbehov na záložkách. V dnešnej dobe deti čítajú málo. Jeden z projektov, ktorý má posilniť vzťah k čítaniu, je nepochybne projekt Záložka do knihy spája školy. Žiaci dvoch partnerských škôl vytvárajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou ľubovoľných techník. Naši najmenší i starší žiaci počas mesiaca október vytvárali tieto milé ozdoby kníh tentoraz na tému Tajuplný svet knižných príbehov. Na vyučovacích hodinách, počas krúžkovej činnosti či v školskom klube detí pracovali na záložkách a mysleli na to, že ich výtvor bude darom pre kamaráta z inej školy. Naša partnerská škola z obce Liteň sa do projektu zapojila prvýkrát. Škola dostala pomenovanie podľa Františka Josefa Řezáča, ktorý ju založil v roku 1868. Nachádza sa v okrese Beroun v Stredočeskom kraji. S touto školou majú krivianski žiaci veľa spoločného – časť z nich dochádza z okolitých obcí, majú radi prestávky, prázdniny, zbierajú batérie, papier, navštevujú krúžky, absolvujú lyžiarsky výcvik. Zároveň štyrikrát do roka navštevujú pražské divadelné predstavenia, cestujú po Českej republike a realizujú výlety aj v zahraničí. V Litni sa narodila známa operná speváčka Jarmila Novotná. V tomto roku sa do projektu prihlásilo 1134 škôl, z Českej republiky 337 škôl, zo Slovenska 797 škôl. Už 8. ročník projektu poukazuje na potrebu čítania, pretože je základom úspechu v učení.“
(Mgr. Alena Hrabčáková – Krivany)

List za listem, baví mě číst (2019) – 10. ročník projektu

Naše škola se na podzim roku 2019 podruhé přihlásila do mezinárodního česko-slovenského projektu pro základní školy „Záložka do knihy spojuje školy“. Letos probíhá již 10. ročník. Naši partnerskou školou se stala „Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou, Prievidza v Trenčianskom samosprávnom kraji“.
V průběhu měsíce října žáci vytvořili záložky, které jsme si s partnerskou školou vyměnili. Do mezinárodního projektu pro naše kamarády a kamarádky ze Slovenska se zapojili žáci jak z prvního, tak i z druhého stupně. Každá třída se snažila téma „List za listem, baví mě číst“ ztvárnit svým originálním a tvůrčím způsobem.
Prvňáčci nalepili na každou záložku písmenko a vybarvili si obrázek k příslušnému písmenku.
Také čtvrtá třída nezahálela a představila svůj originální nápad. Záložku zaplnili textem úryvku své oblíbené knihy a ješte ji ozdobili postavičkou svého oblíbeného hrdiny.
V dalších třídách (od 5. – 9. třídy) se to při tvoření hemžilo různými motivy na dané téma. K těm nejrozšířenějším patřily knihy, písmenka, čtoucí postavičky před knihou apod. Tyto motivy byly vystřihovány z pěnové hmoty a nalepovány na papírové záložky. Při vyrábění nás nejvíce překvapilo, kolik čtenářských hrdinů a titulů se dětem vybavilo.
Na závěr nám zbývá vyjádřit jen jediné přání, aby se záložky líbily a udělaly radost našim adresátům.
(webová stránka partnerské školy)

Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení (2022)

Naše základní škola se do projektu zapojila letos již potřetí. Letošní téma je: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Cílem je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami, jakož i podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci rovněž poznávají jazyk, literaturu, historii, kulturu či regionální zvyky. Z dopisů se dozvídáme i o běžném životě žáků, jejich třídách a základních školách. Naší partnerskou školou se stala Základní škola Benkova v Nitře. Prostřednictvím balíčků došlo ke vzájemné výměně záložek, dopisů, bližších informací o regionálním umístění školy či drobných dárečků. Největší radost měly děti při rozbalování balíčku, když očekávaly, co v něm asi bude…. Nás záložky ze slovenské školy moc potěšily a doufáme, že stejný úspěch budou mít i ty naše u dětí na Slovensku.

Inspirující svět pohádek, básní a příběhů – 2023

Partnerská škola: Základní školou Plickova 9 v Bratislavě
Článek