Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Františka Josefa Řezáče Liteň

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň
Právní forma: příspěvková organizace

3. Organizační struktura

Základní škola (Id. zař. 002050765)
Školní družina (Id. zař. 113100060)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Františka Josefa Řezáče Liteň
Sady Sv. Čecha 44
267 27 Liteň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Františka Josefa Řezáče Liteň
Sady Sv. Čecha 44
267 27 Liteň

4.3 Úřední hodiny.

Od září do června
Po – Pá 8:00-12:00

4.4 Telefonní čísla

311 684 220

4.6 Adresa internetové stránky

https://zsliten.cz/  

4.7 Adresa e-podatelny

skola@zsliten.cz  

4.8 RED IZO

600 043 053

4.9 Datová schránka

yprmk5k

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 364849339/0800

6. IČ

71002715 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Řád školy
ŠVP – školní družina ZŠ F. J. Řezáče Liteň
Řád školní družiny – ZŠ F. J. Řezáče Liteň

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v ředitelně v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v ředitelně v úředních hodinách.
Postup a formát žádosti

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v ředitelně nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Poskytnuté informace

Za rok 2020 nebyly poskytnuty žádné žádosti o informace.
Za rok 2019 nebyly poskytnuty žádné žádosti o informace.