Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy Františka Josefa Řezáče, Liteň, okres Beroun způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter.

Název Původce Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 ZŠ Liteň 02.05.2022