Činnosti v družině

Odpočinkové činnosti:

 • relaxace na koberci, předčítání pohádek a příběhů, vlastní četba dětí
 • spontánní činnosti – hraní, malování, zpěv…
 • komunitní kruh – vyprávění o příjemných i méně příjemných zážitcích dětí, společné řešení problémů
 • poslech CD – pohádky, písně, říkadla
 • promítání DVD – pohádková, naučná, …

Zájmové a herní činnosti:

 • konstrukční práce s několika druhy stavebnic
 • průběžné využívání několika druhů společenských a stolních her
 • didaktické a intelektové hry – procvičování postřehu, paměti, smyslů a znalostí
 • soutěžní hry – v různých disciplínách
 • tradiční dětské hry – čerpání v odborné literatuře

Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti:

 • vycházky do blízkého okolí
 • různé druhy míčových her na hřišti
 • pohybové hry na školní zahradě
 • sezonní činnosti – pouštění draků, bruslení, sáňkování, bobování

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • malování, kreslení (pastelky, vodové a temperové barvy, voskovky …)
 • práce s papírem (vystřihování, lepení, skládání), textilem, přírodním lýkem atd.
 • práce s modelovací hmotou
 • práce s přírodninami – šípky, kaštany, žaludy, šišky, dýně, mech, listy …
 • výroba dárků a předmětů ke slavnostním příležitostem

Literárně-dramatické a hudební činnosti:

 • pravidelná návštěva knihovny v Litni
 • dramatizace pohádek, příběhů
 • nekonečný příběh – volné navázání na smyšlené vyprávění předchozího kamaráda

Příprava na vyučování:

 • Počítače – didaktické programy z českého jazyka, matematiky, přírodovědy, angličtiny, práce s internetem
 • příprava na vyučování v návaznosti na prvouku při vycházkách do přírody, pozorování proměn přírody v průběhu ročních období
 • poznávání důležitých míst v obci a jejich význam

Mimořádné aktivity:

 • návštěvy kina
 • návštěvy vhodně zaměřených výstav