Scolarest

Stravování pro MŠ a ZŠ Liteň bude od 1. září 2021 zajišťovat společnost Scolarest.
Jídelna bude v bývalém areálu „učňovky“.
1. června 2021 v 15: 30 h bude probíhat informační schůzka s novým poskytovatelem stravování – místo schůzky bude upřesněno.
Informační leták -Scolarest MŠ a ZŠ Liteň 1.9.2021
Informace o stravování pro rodiče, komunikační portál www.mujscolarest.cz