Primirest

Informace pro rodiče – navýšení ceny od 1.1.2024

Od 1. ledna 2023 se značka Scolarest mění na Primirest a přechází pod ni vše spjaté se školním stravováním poskytovaném společností Primirest – zařízení školního
stravování spol. s r.o.
Od ledna 2023 pro objednávky, prosím, využívejte pouze nový web
mujprimirest.cz . Aktuální změny se nijak netýkají fakturačních údajů,
placení obědů nebo jejich ceny, která zůstává bez ohledu na přechod
pod novou značku stejná.
Dopis primirest.cz pro rodiče

Jídelna je v bývalém areálu „učňovky“.

telefonní číslo – 731 438 916

Zápisy z jednání stravovací komise
Scolarest Liteň – zápis z jednání stravovací komise ze dne 27.01.2022
Scolarest Liteň – zápis z jednání stravovací komise ze dne 25.11.2021
Školní gramáže dle koeficientu