První den školního roku

Ve středu 1. září jsme se sešli v 8.00 hodin, ale tentokrát ne všichni dohromady jako v předchozích letech. První, druhé a třetí ročníky měly premiéru před nově zrekonstruovanou budovou v areálu bývalého učiliště. Počasí přálo, s nejmenšími přišli i jejich rodiče a prarodiče, všechny před školou přivítala paní ředitelka a pak třídní učitelky se svými žáky odešly do svých tříd. Našim prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, našli si kamarády a naučili se nejen číst a psát a neztratili chuť se neustále vzdělávat.

V parku před školou jsme se sešli všichni ostatní, milým projevem nás přivítala paní zástupkyně a pak už jsme se rozešli do kmenových tříd. Jako první do budovy tradičně vstupovali deváťáci. Přejeme jim šťastnou ruku při výběru střední školy. A nám všem dobrý školní rok. (Fotogalerie)

Oznámení pro prvňáčky
Ve čtvrtek se uskuteční testování žáků na onemocnění COVID 19. Doporučujeme rodičům, aby byli u testování přítomni. Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. 2021 bude výuka pouze první dvě vyučovací hodiny a skončíme tedy v 9. 25 hod. Následně mohou žáci přejít do školní družiny.
Od pondělí 6. 9. 2021 se již učíme dle stávajícího rozvrhu.